به کسی بر نخوره.....

به کسی برنخوره....
ولی هيچ اهميتی نداره....

به کسی برنخوره...
ولی زياد مهم نيست...

به کسی برنخوره...
ولی آدما خيلی پست هستن
به کسی برنخوره...
ولی آدما خيلی احمق هستن
به کسی برنخوره...
ولی آدما خيلی وحشی هستن
به کسی برنخوره...
ولی آدما خيلی کثيف هستن

به کسی برنخوره...
اگه هم بخوره کاريش نميشه کرد
حقيقت همينه...

/ 8 نظر / 23 بازدید
Little Ali

به من يکم برخورد ! هر چند به تو ربطی نداره !

شهلا

وا بابک جون چی شده مگه؟

aida

تو راست ميگی...اگر به کسی بر بخوره هم مهم نيست چون تو راست ميگی...آدمها هم احمقن ، هم پست، هم وحشی، هم خيلی کثيف، اصلا نمی شه اسم اين موجودات رو آدم گذاشت.

محمد

سلام باهات موافقم اصلا بهم بر نخورد اصولا حقيقت تلخه موفق باشی

melika

سلام خوبی؟ قالبای قشنگی طراحی ميکنی...نترس به من که بر نخورد تو راست ميگی!

aida

چه قالب قشنگی...تبريک.